Members of the Research Unit

Academic Staff

  Professor Guoping Liu (Head of Unit)
  Dr David Rees (Reader)
  Mr Jonathan Williams (Principal Lecturer)
  Dr Kary Thanapalan (Lecturer)
  Dr Xiao Guo (Lecturer)
  Dr Muhammad Hussain (Lecturer)

Researchers
  Mr Mark A Bowkett (Research Assistant)
  Dr Jun Hu (Research Fellow)
  Mr Amrarul Islam (PhD Researcher)
  Dr Yanjiang Li (Researcher)
  Mr Tom Stockley (PhD Researcher)
  Mr Burak Unal (PhD Researcher)
  Dr Chong Tan (Researcher)
  Mr Yin Wang (PhD Researcher)
  Dr Yunliang Wei (Researcher)

Former Members
Dr Abdelhakim Boughriet
Dr Zhiqiang Cao
Dr Senchun Chai
Mr Dongliang Chen
Dr Heng Chen
Dr N Chiras
Dr C Evans
Mr Jason Gao
Dr Dake Gu
Dr Jason Xiao Guo
Prof Jianjun He
Prof Yong He
Prof Wenshan Hu
Dr Lin Jiang
Prof Yu Kang
Dr Qi Lei
Mr Changjiang Li
Dr Peng Li
Dr Shuang Li
Dr Yang Li
Dr Yanjiang Li
Dr Jun Liang
Prof Geng Liang
Mr Yuxin Liang
Prof Zize Liang
Prof Chaoying Liu
Dr Ruijuan Liu
Dr Xiaopeng Liu
Dr Hongqian Lu
Dr Khamish Malhotra
Dr Alessandro Miriani

Dr Junxia Mu
Dr Hua Ouyang
Dr Zhonghua Pang
Prof Li Peng
Mr Yi Ping
Mr Jun Qi
Dr M Solomou
Dr Chunhua Song
Dr Hongbo Song
Ms Xueling Song
Ms Zheying Song
Mr Peter Stevenson
Dr Nurul Adilla Binti Mohd Subha
Prof Jian Sun
Prof Ximing Sun
Dr Chong Tan
Dr Carwyn J Webb
Dr Bo Wang
Prof Chunsheng Wang
Prof Jian Wang
Mr Jianguo Wang
Dr Rui Wang
Prof Shuo Wang
Prof Yuanqing Xia
Dr Rongni Yang
Mr Ronggang Yuan
Dr Tianyong Zhang
Dr Xiaoguang Zhao
Prof Yunbo Zhao
Dr Weisong Zhong
Prof Qingchang Zhong