ACNTR banner

Cysylltwch â ni

Cysylltwch â ni

Athro Guoping Liu
Pennaeth yr uned
guoping.liu@southwales.ac.uk
Ffôn: (01443) 6 54023

Weithio gyda ni


Gall ein hymchwil gael effaith wirioneddol ar gymdeithas a ' r economi. Gallwn weithio gyda ' ch busnes a ' ch sefydliad ar ymchwil ar y cyd ar gyfer eich busnes, ysgoloriaethau diwydiannol fel KESS2, partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth (KTPs), ffordd gost effeithiol o helpu eich busnes i arloesi a thyfu yn ogystal ag ymgynghoriaeth a gwasanaethau hyfforddi.

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â ' n tîm ymgysylltu â busnesau ar:

uswexchange@southwales.ac.uk
Ffôn: 01443 482266