ACNTR banner

Gweithio gyda ni

Gall ein hymchwil gael effaith wirioneddol ar gymdeithas a ' r economi. Gallwn weithio gyda ' ch busnes a ' ch sefydliad ar

  • Ymchwil ar y cyd ar gyfer eich busnes
  • Gall efrydiaethau diwydiannol fel KESS2 eich cysylltu â myfyriwr ymchwil USW i gynhyrchu ymchwil cost-effeithiol arloesol
  • Mae partneriaethau trosglwyddo gwybodaeth (KTPs) yn ffordd gost effeithiol o helpu eich busnes i arloesi a thyfu
  • Gwasanaethau ymgynghori a hyfforddi
  • Cysylltwch â ni

Yn y lle cyntaf, cysylltwch â ' n tîm ymgysylltu â busnesau ar

uswexchange@southwales.ac.uk

Ffôn: 01443 482266