ACNTR banner

Team

Researchers

 • Mr Mark A Bowkett (Research Assistant)
 • Ms Zhen-Man Gao (PhD Researcher)
 • Dr Jun Hu (Research Fellow)
 • Mr Amrarul Islam (PhD Researcher)
 • Dr Yanjiang Li (Researcher)
 • Ms Enrica Saraullo (PhD Researcher)
 • Mr Tom Stockley (PhD Researcher)
 • Dr Chong Tan (Researcher)
 • Mr Burak Unal (PhD Researcher)
 • Dr Zhihui Wu (Researcher)
 • Mr Ji Zhang (PhD Researcher)


 Dr Abdelhakim Boughriet
 Dr Zhiqiang Cao
 Dr Senchun Chai
 Dr Dongliang Chen
 Dr Heng Chen
 Dr N Chiras
 Dr C Evans
 Mr Jason Gao
 Dr Dake Gu 
 Prof Jianjun He
 Prof Yong He
 Prof Wenshan Hu
 Dr Lin Jiang
 Prof Yu Kang
 Dr Qi Lei
 Dr Changjiang Li
 Dr Peng Li
 Dr Shuang Li
 Dr Yang Li
 Dr Yanjiang Li
 Dr Jun Liang
 Prof Geng Liang
 Mr Yuxin Liang
 Prof Zize Liang
 Prof Chaoying Liu
 Dr Ruijuan Liu
 Dr Xiaopeng Liu
 Dr Hongqian Lu
 Dr Khamish Malhotra
 Dr Alessandro Miriani
 Dr Junxia Mu
 Dr Hua Ouyang
 Dr Zhonghua Pang
 Prof Li Peng
 Mr Yi Ping
 Dr Jun Qi
 Dr David Rees
 Dr M Solomou
 Dr Chunhua Song
 Dr Hongbo Song
 Ms Xueling Song
 Ms Zheying Song
 Mr Peter Stevenson
 Dr Nurul Adilla BM Subha
 Prof Jian Sun
 Prof Ximing Sun
 Dr Chong Tan 
 Dr Carwyn J Webb
 Dr Bo Wang
 Prof Chunsheng Wang
 Prof Jian Wang
 Mr Jianguo Wang
 Dr Rui Wang
 Prof Shuo Wang
 Mr Yin Wang 

 Dr Yunliang Wei 
 Prof Yuanqing Xia
 Dr Rongni Yang
 Mr Ronggang Yuan
 Dr Tianyong Zhang
 Dr Xiaoguang Zhao
 Prof Yunbo Zhao
 Dr Weisong Zhong
 Prof Qingchang Zhong